Δελτίο τύπου για την πραγματοποίηση τελετής βράβευσης των σχολείων που διακρίθηκαν στο πανελλήνιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα-διαγωνισμό: «Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια: Εκπαιδευτικές Γέφυρες»

Περισσότερα Δελτίο τύπου για την πραγματοποίηση τελετής βράβευσης των σχολείων που διακρίθηκαν στο πανελλήνιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα-διαγωνισμό: «Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια: Εκπαιδευτικές Γέφυρες»

Οριστικοποίηση πρότασης οριστικής τοποθέτησης σε σχολική μονάδα αρμοδιότητας του Π.Υ.Σ.Π.Ε Σερρών εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ70/Δασκάλων που παρέμεινε στη διάθεση μετά την ολοκλήρωση της Α΄ Φάσης μεταθέσεων/οριστικών τοποθετήσεων

Περισσότερα Οριστικοποίηση πρότασης οριστικής τοποθέτησης σε σχολική μονάδα αρμοδιότητας του Π.Υ.Σ.Π.Ε Σερρών εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ70/Δασκάλων που παρέμεινε στη διάθεση μετά την ολοκλήρωση της Α΄ Φάσης μεταθέσεων/οριστικών τοποθετήσεων

Οριστικοποίηση πρότασης μετάθεσης ή οριστικής τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας του Π.Υ.Σ.Π.Ε Σερρών εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ70 – Δασκάλων, ΠΕ60 – Νηπιαγωγών, ΠΕ06 – Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής – (Α΄Φάση)

Περισσότερα Οριστικοποίηση πρότασης μετάθεσης ή οριστικής τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας του Π.Υ.Σ.Π.Ε Σερρών εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ70 – Δασκάλων, ΠΕ60 – Νηπιαγωγών, ΠΕ06 – Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής – (Α΄Φάση)

Κοινή επιστολή για τη Δίχρονη Υποχρεωτική Προσχολική Εκπαίδευση του Δ/ντη Π.Ε. Σερρών κ. Ξ. Παπασταμόπουλου, της Σχολικής Συμβούλου της 17ης Π.Π.Α. κ. Π. Γκουτρουμανίδου και του Προέδρου του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Σερρών κ. Π. Στεφάνου

Περισσότερα Κοινή επιστολή για τη Δίχρονη Υποχρεωτική Προσχολική Εκπαίδευση του Δ/ντη Π.Ε. Σερρών κ. Ξ. Παπασταμόπουλου, της Σχολικής Συμβούλου της 17ης Π.Π.Α. κ. Π. Γκουτρουμανίδου και του Προέδρου του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Σερρών κ. Π. Στεφάνου

Πρόταση μετάθεσης ή οριστικής τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας του Π.Υ.Σ.Π.Ε Σερρών εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ70 – Δασκάλων, ΠΕ60 – Νηπιαγωγών, ΠΕ06 – Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής

Περισσότερα Πρόταση μετάθεσης ή οριστικής τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας του Π.Υ.Σ.Π.Ε Σερρών εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ70 – Δασκάλων, ΠΕ60 – Νηπιαγωγών, ΠΕ06 – Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής

Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.) σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2018-2019

Περισσότερα Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.) σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2018-2019