Πρόσκληση εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ 70, ΠΕ 60, ΠΕ 05, ΠΕ 06, ΠΕ 07, ΠΕ 08, ΠΕ 11, ΠΕ 16, ΠΕ 86 και ΠΕ 91 για υποβολή δήλωσης απόσπασης/ τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες της Δ.Π.Ε. Σερρών για το διδακτικό έτος 2018-19

Περισσότερα Πρόσκληση εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ 70, ΠΕ 60, ΠΕ 05, ΠΕ 06, ΠΕ 07, ΠΕ 08, ΠΕ 11, ΠΕ 16, ΠΕ 86 και ΠΕ 91 για υποβολή δήλωσης απόσπασης/ τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες της Δ.Π.Ε. Σερρών για το διδακτικό έτος 2018-19

Πρόσκληση εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ 70, ΠΕ 60, ΠΕ 11 και ΠΕ 06 που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ για υποβολή δήλωσης προσωρινής τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες της Δ.Π.Ε. Σερρών

Περισσότερα Πρόσκληση εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ 70, ΠΕ 60, ΠΕ 11 και ΠΕ 06 που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ για υποβολή δήλωσης προσωρινής τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες της Δ.Π.Ε. Σερρών

Ονομαστικός χαρακτηρισμός λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών και πρόσκληση υποβολής δήλωσης τοποθέτησης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες

Περισσότερα Ονομαστικός χαρακτηρισμός λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών και πρόσκληση υποβολής δήλωσης τοποθέτησης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες

Υποβολή ενστάσεων, αιτήσεων επανεξέτασης, ανάκλησης απόσπασης, τροποποίησης αποσπάσεων και νέων αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. για το διδακτικό έτος 2018-19

Περισσότερα Υποβολή ενστάσεων, αιτήσεων επανεξέτασης, ανάκλησης απόσπασης, τροποποίησης αποσπάσεων και νέων αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. για το διδακτικό έτος 2018-19

Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ05-Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ08-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ΠΕ86-Πληροφορικής & ΠΕ91-Θεατρικής Αγωγής του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Σερρών σε κενές οργανικές θέσεις του κλάδου τους & της ειδικότητάς τους

Περισσότερα Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ05-Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ08-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ΠΕ86-Πληροφορικής & ΠΕ91-Θεατρικής Αγωγής του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Σερρών σε κενές οργανικές θέσεις του κλάδου τους & της ειδικότητάς τους