Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.) σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2018-2019

Περισσότερα Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.) σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2018-2019

Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2018-2019 και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2018-2019

Περισσότερα Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2018-2019 και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2018-2019

Τροποίηση αξιολογικού πίνακα μεταθέσεων κλάδου ΠΕ70 – Δασκάλων και ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής (Ανακοινοποίηση ως προς τον αριθμό πρωτοκόλλου του εγγράφου)

Περισσότερα Τροποίηση αξιολογικού πίνακα μεταθέσεων κλάδου ΠΕ70 – Δασκάλων και ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής (Ανακοινοποίηση ως προς τον αριθμό πρωτοκόλλου του εγγράφου)

Από τις 13 έως τις 30 Απριλίου οι αιτήσεις για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2018- 2019

Περισσότερα Από τις 13 έως τις 30 Απριλίου οι αιτήσεις για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2018- 2019

Προσωρινός πίνακας τοποθετήσεων οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών της Δ.Π.Ε. Σερρών και Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τυχόν λάθη ή παραλείψεις

Περισσότερα Προσωρινός πίνακας τοποθετήσεων οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών της Δ.Π.Ε. Σερρών και Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τυχόν λάθη ή παραλείψεις

Ονομαστικός χαρακτηρισμός οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών και πρόσκληση υποβολής δήλωσης τοποθέτησης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες

Περισσότερα Ονομαστικός χαρακτηρισμός οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών και πρόσκληση υποβολής δήλωσης τοποθέτησης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες