Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διαδικασία επιλογής κενούμενης θέσης Διευθυντή Δημοτικού Σχολείου της Δ/νσης ΠΕ Σερρών

Περισσότερα Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διαδικασία επιλογής κενούμενης θέσης Διευθυντή Δημοτικού Σχολείου της Δ/νσης ΠΕ Σερρών