Επιμορφωτικό σεμινάριο για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΡΟΕΣ του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού

Περισσότερα Επιμορφωτικό σεμινάριο για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΡΟΕΣ του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού

Συνάντηση συνεργασίας με τους Διευθυντές και τις Διευθύντριες των σχολικών μονάδων της 1ης εκπαιδευτικής περιφέρειας δημοτικής εκπαίδευσης Σερρών

Περισσότερα Συνάντηση συνεργασίας με τους Διευθυντές και τις Διευθύντριες των σχολικών μονάδων της 1ης εκπαιδευτικής περιφέρειας δημοτικής εκπαίδευσης Σερρών