Σχολικές Μονάδες

Ομάδες σχολείων

Σημείωση: Με την 17η/22 – 08 – 2017 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Ενστάσσονται τα παρακάτω Νηπιαγωγεία σε ομάδες ως εξής:
Νηπ. Προβατά στην 3η, Νηπ. Πεπονιάς στην 4η, Νηπ. Χορτερού στην 6η

Κατεβάστε το (PDF, 121KB)

Κατάλογος Δημοτικών Σχολείων

Κατεβάστε το (XLSX, 17KB)

Κατάλογος Νηπιαγωγείων

Κατεβάστε το (XLSX, 20KB)