Μόρια εκπαιδευτικών ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ19-20 και ΠΕ32 από μετάταξη

Μόρια ΠΕ05 – Γαλλικής

GDE Error: Requested URL is invalid

Μόρια ΠΕ06 – Αγγλικής

GDE Error: Requested URL is invalid

Μόρια ΠΕ07 – Γερμανικής

GDE Error: Requested URL is invalid

Μόρια ΠΕ08 Καλλιτεχνικών και ΠΕ32 Θεατρολόγων

GDE Error: Requested URL is invalid

Μόρια ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής

GDE Error: Requested URL is invalid

Μόρια ΠΕ19 – 20 Πληροφορικής

GDE Error: Requested URL is invalid