Ενδοσχολικές Επιμορφωτικές Συναντήσεις

Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Εύχομαι σε όλες και όλους σας μια Καλή και Δημιουργική Σχολική Χρονιά, με υγεία και δύναμη! Μια δημιουργική σχολική χρονιά με την ενεργή εμπλοκή όλων σε παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις, που προάγουν την εκπαιδευτική διαδικασία και την καθιστούν μοναδική!

 

H νέα σχολική χρονιά θα φέρει και πάλι το σχολείο στην πρωτοπορία της ελληνικής κοινωνίας, όπως και σε άλλες ανάλογες ιστορικές συγκυρίες, όπου οι όποιες δυσκολίες αναδεικνύουν και αναβαθμίζουν το ρόλο του. Οι συνεχείς και ειλικρινείς προσπάθειές σας στο σημαντικό έργο που επιτελείτε συνεισφέρουν πολύτιμα στο ευρύτερο παιδαγωγικό και διδακτικό όραμα το οποίο από κοινού μπορούμε να αναδείξουμε.

 

Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων, που ξεκινούν με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και θα κλιμακωθούν σε όλη τη διάρκεια, όπως και τις προηγούμενες χρονιές, θα πραγματοποιηθούν ενδοσχολικές επιμορφωτικές συναντήσεις με θέμα: “Αποτελεσματική και λειτουργική διαδικασία προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο σχολικής μονάδας”.

 

Διαδικασία η οποία προκρίνεται πιο πρόσφορη για την ανάπτυξη γόνιμου και εποικοδομητικού διαλόγου για τις ανάγκες και τις προτεραιότητες κάθε σχολικής μονάδας. Η επικοινωνία σε επίπεδο σχολικής μονάδας αποτελεί εκφρασμένη προτεραιότητά μας, καθώς απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχούς προγραμματισμού αποτελεί η τεκμηριωμένη πληροφόρηση, η ενεργή συμμετοχή των εμπλεκομένων μελών, ο επακριβής προσδιορισμός του περιεχομένου, των μέσων και ενεργειών με ευελιξία και προσαρμοστικότητα στις επικρατούσες συνθήκες κάθε σχολικής μονάδας. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ο συντονισμός των ενεργειών μας και ο προσανατολισμός της κοινής προσπάθειας.

 
Αναλυτικότερα, οι συναντήσεις σε επίπεδο σχολικών μονάδων θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Τετάρτη, 3/9/2014                           ώρα: 9.30΄                           1ο & 7ο Δ.Σ. Σερρών

Τετάρτη, 3/9/2014                           ώρα: 11.30΄                        10ο & 24ο Δ.Σ. Σερρών

Πέμπτη, 4/9/2014                            ώρα: 9.30΄                           8ο & 25ο Δ.Σ. Σερρών

Πέμπτη, 4/9/2014                            ώρα: 11.30΄                        2ο Δ.Σ. Σερρών

Παρασκευή, 5/9/2014                   ώρα: 9.30΄                           Δ.Σ. Ψυχικού

Παρασκευή, 5/9/2014                   ώρα: 11.30΄                        Δ.Σ. Βαλτοτοπίου

Δευτέρα, 8/9/2014                          ώρα: 9.30΄                           Δ.Σ. Κ. Ορεινής

 

Με εκτίμηση

 

Δρ. Αρμόδιος Τσιβάς

 

Σχολικός Σύμβουλος 3ης Περιφέρειας Σερρών