Διοργάνωση επιμορφωτικών συναντήσεων

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν προγραμματισθεί επιμορφωτικές συναντήσεις που αφορούν στους/στις εκπαιδευτικούς ΠΕ 70 των σχολικών μονάδων της 5ης Περιφέρειας Π.Ε. Ν. Σερρών. Οι επιμορφωτικές συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν:

 

Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10:00-12:00 στο Δημοτικό Σχολείο Σκουτάρεως και

 

Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10:00-12:00 στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Νιγρίτας

 

Το θέμα των ενημερωτικών συναντήσεων είναι: «Η έγκυρη πληροφόρηση και η εμπλοκή σε ομαδική προσπάθεια: συμβολή στην αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας».

 

Παρακαλώ, με ευθύνη των Διευθυντών/-ντριών των σχολείων, να ενημερωθούν έγκαιρα οι εκπαιδευτικοί ώστε να επιλέξουν ημέρα και σχολική μονάδα που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην επιμορφωτική συνάντηση και να διευκολυνθεί η μετακίνησή τους τις συγκεκριμένες ημέρες.

 
 

 

Η Σχολική Σύμβουλος

5ης εκ/κής Περιφέρειας Ν. Σερρών

Εριφύλη Γρέζιου