Διοργάνωση Ψυχοπαιδαγωγικής Ημερίδας για το σύνολο των Εκπ/κών (Δασκάλους & Ειδικότητες) των Σχολικών Μονάδων μας

Σας γνωρίζουμε ότι, με στόχο τη συμβολή μας στην ποιοτική μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων του επιτελούμενου Παιδαγωγικού κι Εκπαιδευτικού Έργου στις Σχολικές Μονάδες ευθύνης μας και την αποτελεσματική καθοδήγηση και υποστήριξη των Εκπαιδευτικών μας στην άσκησή του, διοργανώνουμε Ψυχοπαιδαγωγική Ημερίδα για το σύνολο των Εκπαιδευτικών της Περιφέρειας ευθύνης μας (Δ/ντές, Πρ/μένους, Δασκάλους κι Εκπ/κούς Ειδικοτήτων) με θέμα:

 

“Ψυχοπαιδαγωγικές – Ψυχοκοινωνικές και Διδακτικομεθοδολογικές διαστάσεις του Παιδαγωγικού κι Εκπαιδευτικού Έργου του Σύγχρονου Εκπαιδευτικού”

με εισηγητή τον υποφαινόμενο, ως αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο, κατά το ακόλουθο πρόγραμμα:

 

Ημ/νία Ώρα Τόπος Εκπαιδευτικοί
9 – 9 – 2014 08.30΄- 13.30΄ Αίθουσα Εκδηλώσεων

Δ. Σ.

Ν. Ζίχνης

Δ/ντές, Πρ/μενοι, Δάσκαλοι κι Εκπ/κοί Ειδικοτήτων των Σχολ. Μονάδων της Περιφέρειας ευθύνης μας.

 

Επισημάνσεις :

  1. Υπενθυμίζουμε ότι η “Ψυχοπαιδαγωγική Ημερίδα” εντάσσεται στις προβλέψεις τουάρθρ.             14, ΠΔ 201/98 και αφορά το σύνολο των Εκπ/κκών των Σχολικών Μονάδων της           Περιφέρειας ευθύνης μας, η συμμετοχή των οποίων – όπως σχετικά προβλέπεται – είναι        υποχρεωτική.
  1. Γι αυτό και οι καλούμενοι Εκπ/κοί την ημέρα αυτή απαλλάσσονται από άλλα καθήκοντα    και υποχρεώσεις.
  2. Τα Σχολεία, την αντίστοιχη ημέρα, δεν θα λειτουργήσουν (θα παραμείνουν κλειστά) και για το λόγο αυτό καλούμε το Δ/ντή – Πρ/μενο της κάθε Μονάδας να αναρτήσει έγκαιρα σχετική ειδοποίηση σε εμφανές σημείο της εισόδου της Μονάδας προς ενημέρωση του κοινού (Γονέων & Κηδεμόνων).
  1. Σας γνωστοποιούμε ότι δεν προβλέπεται δαπάνη μετακίνησης.

Οι Δ/ντές & Πρ/μενοι παρακαλούνται να μεριμνήσουν όπως της παρούσας λάβει άμεσα ενυπόγραφη γνώση το σύνολο των υπηρετούντων Εκπαιδευτικών στη Σχολική Μονάδα ευθύνης τους.

Ο Σχολικός Σύμβουλος

Αντώνης Ι. Παππού