Διοργάνωση επιμορφωτικής συνάντησης

Σας ενημερώνουμε ότι έχει προγραμματιστεί από τον Σχολικό Σύμβουλο η διεξαγωγή επιμορφωτικής συνάντησης που αφορά τους/τις εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στην Α΄ τάξη των σχολείων της 6 ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π.Ε. Ν. Σερρών, με θέμα

 

«Βιωματικοί αναστοχασμοί, παιδαγωγικές προτεραιότητες και αξιοποίηση των διδακτικών εγχειριδίων της Α΄ τάξης»

 

η οποία θα γίνει στις 19 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρες 12.30 – 14.00 στο 1 ο Δημοτικό Σχολείο Σιδηροκάστρου.

 

Οι  Διευθυντές/τριες  των  σχολείων  παρακαλούνται  να  ενημερώσουν  τους/τις εκπαιδευτικούς και να διευκολύνουν την μετακίνησή τους. Συγχρόνως να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή δημιουργίας προβλημάτων στην εύρυθμη λειτουργία των σχολείων τους.

 

Η μετακίνηση των εκπαιδευτικών για την εν λόγω παιδαγωγική συνάντηση θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

 

Ο Σχολικός Σύμβουλος
6 ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Ν. Σερρών
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ