Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ60 – Νηπιαγωγών (ΕΣΠΑ)

Φ.16.1/6672/24-9-2014 ΠΡΑΞΗ 24η

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΠΕ 60
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΝΗΠ. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ