Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ60 – Νηπιαγωγών (Τακτικού)

Φ.16.1/6674/24-9-2014 ΠΡΑΞΗ 24η

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ Π.Ε 60
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΝΗΠ. ΟΙΝΟΥΣΑΣ ΣΠΥΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ