Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ60.50, ΠΕ61 – Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής

Φ.16.1/6678/24-9-2014 ΠΡΑΞΗ 24η

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠ. ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ /ΠΛΑΚΙΔΑ ΤΡΥΓΩΝΑ
1ο ΝΗΠ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΜΑΡΓΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
4ο ΝΗΠ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΒΑΙΖΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΝΗΠ.ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ ΚΩΣΤΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ