Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ70 – Δασκάλων (Τακτικού)

Φ.16.1/6680/24-9-2014 ΠΡΑΞΗ 24η

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΔΗ. ΣΧ. ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΜΠΟΥΡΤΖΟΥ ΜΑΡΙΑ/ ΣΟΦΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Δ.ΣΧ. ΔΡΑΒΗΣΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ
Δ.ΣΧ. Ν. ΚΕΡΔΥΛΛΙΩΝ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ