Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ08 – Καλλιτεχνικών

Φ.16.1/ΕΣΠΑ/6684/24-9-2014 ΠΡΑΞΗ 24η

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΡΕΣ ΩΡΕΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΣΟΦΙΑ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ 16 Α΄ ΣΕΡΡΩΝ 13ο Α 4
ΣΕΡΡΩΝ 2ο Α 4 24
ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΤΡΙΑΔΑ ΣΕΡΡΩΝ 2ο 12 Α ΣΕΡΡΩΝ 20ο Α 12 24