Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ16 – Μουσικής

Φ.16.1/ΕΣΠΑ/6673/24-9-2014 ΠΡΑΞΗ 24η

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α/Α ΣΧΟΛ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΡΕΣ ΩΡΕΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 2ο 12 Α΄ 1 ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ Γ 12 24
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ 16 Α΄ 1 ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ ΟΛ. Α 2
2 ΣΕΡΡΩΝ 20 ο Α 6 24
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΕΡΡΩΝ 20ο 11 Α΄ ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ Γ 8
ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ ΟΛ. Γ 2
ΣΕΡΡΩΝ 2 ο Α 3 24