Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ32 – Θεατρολογίας

Φ.16.1/ΕΣΠΑ/6686/24-9-2014 ΠΡΑΞΗ 24η

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΡΕΣ ΩΡΕΣ
ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΕΡΡΩΝ 13ο 13 Α΄ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ Γ 9
ΣΕΡΡΩΝ 2ο ΟΛ. Α 2 24
ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΜΑΙΡΗ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ 12 Α΄ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ ΟΛ. Α’ 2
ΣΕΡΡΩΝ 20ο Α’ 7
ΣΕΡΡΩΝ 2ο Α’ 2 23