Τοποθέτηση αναπληρωτή εκπαιδευτικού ΠΕ19-20 Πληροφορικής

Φ.16.1/ΕΣΠΑ/6677/24-9-2014 ΠΡΑΞΗ 24η

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Δ.ΣΧ. ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ