Επανατοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής

Φ.11.2/6679/24-9-2014 ΠΡΑΞΗ 24

ΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ  ΕΦ ΟΣΟΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ.

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού Ονομασία σχολείου
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Δ.ΣΧ. 2ο ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 6ο Δ.ΣΧ ΣΕΡΡΩΝ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΣΟΦΙΑ 18ο Δ.ΣΧ. ΣΕΡΡΩΝ
ΠΑΝΗΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1ο Δ.ΣΧ. ΣΕΡΡΩΝ ΟΛ., 13ο Δ.ΣΧ. ΣΕΡΡΩΝ ΟΛ, 10ο Δ.ΣΧ. ΣΕΡΡΩΝ ΟΛ
ΣΑΡΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ.ΣΧ Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ
ΝΙΔΗΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 6ο Δ.ΣΧ. ΣΕΡΡΩΝ ΟΛ, 5ο Δ.ΣΧ. ΣΕΡΡΩΝ ΟΛ, 12ο Δ.ΣΧ. ΣΕΡΡΩΝ ΟΛ
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ 18ο Δ.ΣΧ. ΣΕΡΡΩΝ ΟΛ,15ο Δ.ΣΧ. ΣΕΡΡΩΝ ΟΛ,