Επιμορφωτικές συναντήσεις της 5ης Εκπ/κής Περιφέρειας Σερρών

Αγαπητοί/-ές συνάδελφοι, σας ενημερώνω για τις Επιμορφωτικές Συναντήσεις που αφορούν στους/στις εκπαιδευτικούς της Β΄ και Γ΄ Τάξης των σχολικών μονάδων της 5ης Περιφέρειας Ν. Σερρών και πρόκειται να διεξαχθούν ως εξής:

Εκπαιδευτικοί Ημερομηνία και ώρες Θέμα Χώρος
Β΄ Τάξης Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2014ώρες 12.00-14.00 «Η αξιοποίηση του Μεγάλου Βιβλίου: Ενδεικτικές δραστηριότητες » 2ο Δημοτικό Σχολείο Νιγρίτας
Γ΄ Τάξης Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014ώρες 12.00-14.00 «Παιδαγωγικό και Ψυχολογικό κλίμα της σχολικής τάξης: Μελέτες περίπτωσης» 2ο Δημοτικό Σχολείο Νιγρίτας

Με ευθύνη των Διευθυντών/-ντριών των σχολείων θα ενημερωθούν έγκαιρα οι εκπαιδευτικοί και θα διευκολυνθεί η συμμετοχή τους, δίχως να διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων τη συγκεκριμένη ημέρα.

 

Η Σχολική Σύμβουλος

 
Εριφύλη Γρέζιου