Επιμορφωτική συνάντηση 5ης Εκπ/κής Περιφέρειας Σερρών

Αγαπητοί/-ές συνάδελφοι, σας ενημερώνω για την Επιμορφωτική Συνάντηση που αφορά στους/στις εκπαιδευτικούς της Δ΄ Τάξης των σχολικών μονάδων της 5ης Περιφέρειας Ν. Σερρών και πρόκειται να διεξαχθεί ως εξής:

 

Εκπαιδευτικοί Ημερομηνία και ώρες Θέμα Χώρος
Δ ΄ Τάξης Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2014

ώρες 12.00-14.00

«Βασικές παράμετροι και προϋποθέσεις δημιουργίας «καλού κλίματος» στη σχολική τάξη» 2ο Δημοτικό Σχολείο Νιγρίτας

Με ευθύνη των Διευθυντών/-ντριών των σχολείων θα ενημερωθούν έγκαιρα οι εκπαιδευτικοί και θα διευκολυνθεί η συμμετοχή τους, δίχως να διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων τη συγκεκριμένη ημέρα.

 

Η Σχολική Σύμβουλος

 

Εριφύλη Γρέζιου