Επιμορφωτικές συναντήσεις της 5ης Εκπ/κής Περιφέρειας Σερρών

Αγαπητοί/-ές συνάδελφοι, σας ενημερώνω για τις Επιμορφωτικές Συναντήσεις που αφορούν στους/στις εκπαιδευτικούς της E΄ και ΣΤ΄ Τάξης των σχολικών μονάδων της 5ης Περιφέρειας Ν. Σερρών και πρόκειται να διεξαχθούν ως εξής:

 

Εκπαιδευτικοί Ημερομηνία και ώρες Χώρος
Ε΄ Τάξης Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2014

ώρες 12.00-14.00

2ο Δημοτικό Σχολείο Νιγρίτας
ΣΤ΄ Τάξης Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2014

ώρες 12.00-14.00

2ο Δημοτικό Σχολείο Νιγρίτας

Το θέμα των επιμορφωτικών συναντήσεων είναι: «Μαθαίνω να σκέφτομαι κριτικά-Μαθαίνω πως να μαθαίνω»

 

Με ευθύνη των Διευθυντών/-ντριών των σχολείων θα ενημερωθούν έγκαιρα οι εκπαιδευτικοί και θα διευκολυνθεί η συμμετοχή τους, δίχως να διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων τη συγκεκριμένη ημέρα.

 

Η Σχολική Σύμβουλος

 

Εριφύλη Γρέζιου