Παιδαγωγική Συνάντηση συνεργασίας με τις Διευθύντριες και τους Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων της 3ης Περιφέρειας Σερρών

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας γνωρίζω την πραγματοποίηση επιμορφωτικής συνάντησης συνεργασίας στις 23 Οκτωβρίου 2014, σε αίθουσα του 7ου Δ.Σ. Σερρών και ώρες 10.00΄ έως 12.00΄. Τη συνάντησή μας θα απασχολήσουν τα εξής θέματα:

 

  • Παιδαγωγικές προσεγγίσεις οργάνωσης και λειτουργίας της σχολικής μονάδας
  • Αρχές παιδαγωγικής διαφοροποίησης
  • Προτάσεις ενδοσχολικής επιμόρφωσης
  • Εκπαιδευτικές δραστηριότητες και δράσεις

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την εποικοδομητική μας συνεργασία. Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη. Η μετακίνηση θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

 

Με εκτίμηση
Αρμόδιος Τσιβάς
Σχολικός Σύμβουλος 3ης Περιφέρειας Σερρών