Βιωματικό σεμινάριο ελεύθερου λογισμικού

Σας υποβάλλουμε κατάλογο με ονοματεπώνυμα των εκπαιδευτικών που θα συμμετέχουν στο σεμινάριο: «Βιωματική επιμόρφωση ελεύθερου λογισμικού».

 

Ημερομηνία συνάντησης 1ης ομάδας, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 17.30 – 20.30.

 

α/α Ονοματεπώνυμο
1 Βρακόπουλος Σταύρος
2 Θεμελής Γεώργιος
3 Πλάκα Ελένη
4 Σάνδρου Σοφία
5 Καλαμώτης Αθανάσιος
6 Τζίντζιου Βασιλική
7 Γκένιος  Ανδρέας
8 Σωκράτης Χατζηλιάς
9 Κυριακίδης Ιωάννης`
10 Καϊμακάμης Γεώργιος

 

Ημερομηνία συνάντησης 2ης ομάδας, Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 17.30 – 20.30.

 

α/α Ονοματεπώνυμο
1 Περικλής Στύλας
2 Μαρίνου Πασχαλίνα
3 Παλάσκα Φανή
4 Βερβέρη Ηλιάνα
5 Τζουβάρα Ηλιάνα
6 Πηγή Μπάρμπα
7 Χαραλαμπόγλου Πολυξένη
8 Χρηστομάτη Ευδοκία
9 Ελισάβετ Λάτσιου
10 Νάτση Μαρία
11 Γιώργος Χατζηαραπίδης

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΟΥ