Πραγματοποίηση επιμορφωτικής Ημερίδας εκπ/κών 5ης Περιφέρειας Ν. Σερρών

Σας γνωρίζω την πραγματοποίηση Επιμορφωτικής Ημερίδας με τους/τις εκπαιδευτικούς των Ε΄ & ΣΤ΄ τάξεων των σχολικών μονάδων της 5ης Περιφέρειας Σερρών με θέμα: «Αξιοποίηση ψηφιακού υλικού για τη διδασκαλία και τη μάθηση.». Η επιμορφωτική Ημερίδα προγραμματίζεται να διεξαχθεί την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015 και ώρες  8:30-13.30 στο Δημοτικό Σχολείο Σκουτάρεως.  Με ευθύνη των Διευθυντών/-ντριών των σχολείων θα ενημερωθούν έγκαιρα οι εκπαιδευτικοί και θα διευκολυνθεί η συμμετοχή τους.

Την ημέρα διεξαγωγής της Ημερίδας δε θα γίνουν μαθήματα στις αντίστοιχες τάξεις. Παρακαλούνται οι Δ/ντές/-ντριες των Σχολείων  να ενημερώσουν τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/-τριών.

Με εκτίμηση
Η Σχολική Σύμβουλος 5ης Εκπ/κής Περιφέρειας Ν. Σερρών

Εριφύλη Γρέζιου

GDE Error: Requested URL is invalid
GDE Error: Requested URL is invalid