Πραγματοποίηση Ενημερωτικής εκδήλωσης σχετικά με την καθημερινή διαβίωση των ατόμων με μερική ή ολική απώλεια όρασης – Εκπαίδευση, Επαγγελματική Αποκατάσταση, Προσβασιμότητα, Τεχνικά βοηθήματα, συνοδεία και εξυπηρέτηση ατόμων με προβλήματα όρασης

GDE Error: Requested URL is invalid