Κατάρτιση Πινάκων Εκλογέων ανά σχολική μονάδα στα πλαίσια της επιλογής υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

GDE Error: Requested URL is invalid
GDE Error: Requested URL is invalid