Πίνακες Υποψηφίων Διευθυντών – Ανακοινοποίηση στο ορθό

Στον πίνακα των μορίων έχουν γίνει οι εξής αλλαγές:

1. Διόρθωση μορίων κ. Δημήτριου Χατζηαγοράκη αναφορικά με το 5ο Δ.Σ. Σερρών
2. Συμπλήρωση ονόματος κ. Κωνσταντίνου Εμμανουηλίδη
3. Απόσυρση υποψηφιότητας από το 4ο Δ.Σ. Σερρών και Δ.Σ. Νεοχωρίου κ. Αντώνιου Δήμου
4. Διόρθωση μορίων κ. Χαράλαμπου Μπουτουρίδη
5. Αποδοχή αίτησης κ. Αικατερίνης Αλεξίου ως προς τις προϋποθέσεις επιλογής

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ

GDE Error: Requested URL is invalid