Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ08, ΠΕ16, ΠΕ19-20 και ΠΕ32

Αριθμός Πράξης: 20/6-10-2015

Αριθμός Πρωτ.: 6668/6-10-2015

Εκπαιδευτικοί ΠΕ08

GDE Error: Requested URL is invalid

Εκπαιδευτικοί ΠΕ16

GDE Error: Requested URL is invalid

Εκπαιδευτικοί ΠΕ19-20

GDE Error: Requested URL is invalid

Εκπαιδευτικοί ΠΕ32

GDE Error: Requested URL is invalid