Ανακοίνωση Πινάκων Μορίων Μεταθέσεων – Ενημέρωση για Υποβολή Ενστάσεων

Η Διεύθυνση Π.Ε. Σερρών  ανακοινώνει τους πίνακες με τις μονάδες και τα στοιχεία των αιτούμενων εκπαιδευτικών για Βελτίωση– Οριστκή Τοποθέτηση.

 

Από 11-02-2016 μέχρι και 15-02-2016 θα υποβάλλονται ενστάσεις ώστε στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

 

Επισημαίνεται ότι η σειρά κατάταξης έγινε με βάση το Μερικό Σύνολο – οι μονάδες εντοπιότητας και συνυπηρέτησης θα προσμετρηθούν μετά τις δηλώσεις τοποθέτησης.

 

 

Ο Διευθυντής

 

Α/θμιας Εκπ/σης Σερρών

 

Ξενοφών Παπασταμόπουλος

 

  ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ