Πραγματοποίηση Επιμορφωτικής Ημερίδας 3ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Ν. Σερρών

 

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

 

σας ενημερώνουμε ότι η παιδαγωγική συνάντηση Διάχυσης Παιδαγωγικών και Διδακτικών προσεγγίσεων των εκπαιδευτικών της 3ης Περιφέρειας Ν. Σερρών στο πλαίσιο δημιουργίας ουσιαστικού διαύλου επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών της Περιφέρειάς μας, θα υλοποιηθεί την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2016, στο Δ.Σ. Σκουτάρεως και ώρα 8.30΄-13.30΄.

 

Η Επιμορφωτική Ημερίδα με την ενεργή σας συμμετοχή στη διάχυση παιδαγωγικών και διδακτικών προσεγγίσεων, που υλοποιήθηκαν κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, αποτελεί πολύτιμη συνεισφορά στη διαμόρφωση όρων συνεργασίας και συνδιαμόρφωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Πολύτιμη διδακτική και παιδαγωγική εμπειρία μπορεί να μετουσιωθεί σε ουσιαστικό λόγο μιας εκπαιδευτικής κοινότητας που πασχίζει για τη διαμόρφωση των όρων του εκπαιδευτικού έργου, προσβλέπει στην αλληλοβοήθεια, στον αναστοχασμό και στην ανατροφοδότηση, υλοποιώντας στην πράξη όψεις της προσδοκώμενης κουλτούρας συνεργασίας και προσανατολισμού του εκπαιδευτικού έργου με την ανάδειξη και την υποστήριξη πρωτοβουλιών που δεν λειτουργούν υποδειγματικά, αλλά χαρακτηρίζουν και αναδεικνύουν την εγκατεστημένη εκπαιδευτική εμπειρία.

 

Οι σύντομες παρουσιάσεις θα εστιάζουν στις επιστημολογικές και μεθοδολογικές διαδικασίες που υιοθετήθηκαν και θα δοθεί χρόνος ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ των εκπαιδευτικών, στην κατεύθυνση κατανόησης των προτεινόμενων πρακτικών και ανάδειξης όψεων της απαραίτητης ανατροφοδότησης του εκπαιδευτικού μας έργου.

 

Η Ημερίδα απευθύνεται σε όλους και σε όλες τους/τις εκπαιδευτικούς των Σχολείων της Περιφέρειας.

 

Η μετακίνηση των εκπαιδευτικών θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

 

Σας ευχαριστώ, εκ των προτέρων, για τη συνεργασία.

 

Με εκτίμηση

 

Αρμόδιος Τσιβάς
Δρ Επιστημών Αγωγής
Σχολικός Σύμβουλος 3ης Περιφέρειας Σερρών

 

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

 

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)