Πίνακας υποψηφίων Διευθυντών και αξιολογικός πίνακας υποψηφίων Διευθυντών 5ου Δ.Σ. Σερρών

Για τη θέση του Διευθυντή του 5ου Δ.Σ. Σερρών, έχουν καταθέσει υποψηφιότητα και πληρούν τις προϋποθέσεις οι κάτωθι εκπαιδευτικοί:

ΒΟΖΙΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΚΑΓΚΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Παρακάτω ακολουθεί ο αξιολογικός πίνακας των άνω υποψηφίων.

Υποβολή ενστάσεων εώς 12 – 09 – 2016 10:00 π.μ.

Κατεβάστε το (XLS, 42KB)