Εκπαιδευτική συνάντηση – δειγματική διδασκαλία ΠΕ05 Γαλλικής

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί ειδικότητας Γαλλικής γλώσσας, κλάδου ΠΕ05,σε εκπαιδευτική συνάντηση- δειγματική διδασκαλία στο 15ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών, την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013 από 12.00 Έως 14.00 με θέμα: «Μία πολυπολιτισμική προσέγγιση ενός μαθήματος για μαθητές Δημοτικού».

 

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Σχολικών μονάδων να διευκολύνουν τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη συνάντηση αυτή τροποποιώντας το πρόγραμμα της ημέρας εκείνης (11/12/2013) ώστε να μη δημιουργηθεί πρόβλημα στη λειτουργία των σχολείων τους.

 

Η μετακίνησή των εκπαιδευτικών θα γίνει χωρίς δαπάνη για την Υπηρεσία.

 

Ο ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕ05

 

ΛΕΩΝ.Γ. ΠΑΡΤΣΑΝΑΚΗΣ