23/09/2018
29 °C Serres, GR

Menu

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος επιλογής εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στα ΣΔΕ στο πλαίσιο της Πράξης ΣΔΕ του ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020

Δείτε   εδώ την πρόσκληση ενδήλωσης ενδιαφέροντος.