Αποστολή δικαιολογητικών μετάθεσης σχ. έτους 2016 – 2017

Σας ενημερώνουμε ότι βάσει της φετινής εγκυκλίου, όλα τα δικαιολογητικά μετάθεσης αποστέλνονται ηλεκτρονικά στη Δ.Π.Ε. Σερρών και στο email:   tmimamitroou@dipe.ser.sch.gr.