Πίνακας μορίων μετάθεσης για οριστική τοποθέτηση – βελτίωση θέσης 2016 – 2017 (μετά από την εξέταση των ενστάσεων)

Μετά την 7η/24 – 03 – 2017 πράξη του ΠΥΣΠΕ Σερρών σας κοινοποιούμε τον πίνακα μορίων μετάθεσης για οριστική τοποθέτηση – βελτίωση θέσης, μετά την εξέταση των ενστάσεων.

 

  ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ (αρχείο .zip)

 

Για τις μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή δεν κατατέθηκε καμία ένσταση.