Διευκρινιστική εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για θέματα αδειών

Δείτε τη σχετική εγκύκλιο:

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Δείτε το σχετικό Φ.Ε.Κ.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)