Επικαιροποιημένος πίνακας ορίων Νηπιαγωγείων της Πόλης των Σερρών

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει επικαιροποιηθεί ο πίνακας των οδών των ορίων των Νηπιαγωγείων της πόλης των Σερρών.