Λειτουργία Παρατηρητηρίου Βίας

Όπως γνωρίζετε, από το σχολικό έτος 2012-13 το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων δημιούργησε τον θεσμό του Παρατηρητηρίου Πρόληψης της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού. Τα Παρατηρητήρια εποπτεύονται από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και για τις σχολικές μονάδες της Διεύθυνσής μας υπεύθυνο είναι το αντίστοιχο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. Μακεδονίας με συντονιστή τον κ. Α. Κόπτση. Σκοπός του Παρατηρητηρίου είναι η πρόληψη αλλά και η αντιμετώπιση των φαινομένων της σχολικής βίας και έχει αποστολή του το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων για την πρόληψη της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, την καταγραφή, τη μελέτη και τη διοχέτευση προς διαχείριση σε πιστοποιημένους φορείς περιστατικών σχολικής βίας και εκφοβισμού. Στο πλαίσιο των παραπάνω δράσεων ήδη οι σχολικές μονάδες της διεύθυνσής μας έχουν ορίσει Υπεύθυνους παρατήρησης και καταγραφής των περιστατικών βίας. Μάλιστα προγραμματίζουμε ημερίδα επιμόρφωσης γι’ αυτούς και τους διευθυντές των σχολείων που θα πραγματοποιηθεί στις 31 Ιανουαρίου. Κρίνεται, λοιπόν, σκόπιμο οι εμπλεκόμενοι να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου βίας

 

(  http://kmaked.pde.sch.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=552&Itemid=123) ώστε να ενημερωθούν για τις δράσεις του.

 
 

Ο Δ/ντης

 

Α/θμιας Εκπ/σης Σερρών

 

Αναστάσιος Λυμπούδης