Τελικός Αναμορφωμένος Αξιολογικός Πίνακας των αντικειμενικών μορίων των υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Σερρών

Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων και με βάση τη 2η Πράξη/16 – 06 – 2017 του Διευρυμένου ΠΥΣΠΕ Σερρών σας ανακοινώνουμε τον Τελικό Αναμορφωμένο Αξιολογικό Πίνακα των αντικειμενικών μορίων των υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Σερρών.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ (  xlsx,   pdf)