Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδοαφέροντος για τη χρήση και αξιοποίηση του Powerpoint στην εκπαιδευτική διαδικασία

Δεδομένου ότι η ένταξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί πλέον αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινής διδακτικής πρακτικής, απαιτείται η κατοχή βασικών δεξιοτήτων των ΤΠΕ απ’ όλους και όλες τους / τις εκπαιδευτικούς. Σ’ αυτήν την κατεύθυνση, προτιθέμεθα να διοργανώσουμε επιμορφωτικό σεμινάριο για τις/τους εκπαιδευτικούς της Περιφέρειάς μας για τη χρήση και αξιοποίησης του Power Point στην εκπαιδευτική διαδικασία. Oι ώρες και το εύρος του σεμιναρίου θα καθορισθούν ύστερα από συζήτηση με τις/τους ενδιαφερόμενους.

 

Όσοι και όσες ενδιαφέρονται, μπορούν επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με το Γραφείο του Σχολικού Συμβούλου και να δηλώσουν το ονοματεπώνυμό τους, το σχολείο και την τάξη στην οποία διδάσκουν, μέχρι την Τρίτη 21/01/2014.

 
Έναρξη σεμιναρίου Πέμπτη 23/01/2014, στις 18:00, στο δεύτερο όροφο (αίθουσα υπολογιστών) του Πρότυπου Πειραματικού Σχολείου.

Ο Σχολικός Σύμβουλος

Χρήστος Πράμας