Υποβολή αίτησης τοποθέτησης εκπαιδευτικών που αποσπάστηκαν στο ΠΥΣΠΕ Σερρών

Μετά και την ανακοίνωση των αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν στο ΠΥΣΠΕ Σερρών να υποβάλουν αίτηση τοποθέτησης σε σχολική μονάδα μέχρι τις 18 Αυγούστου 2017. Μαζί με την αίτηση να συνυποβάλουν τα οποιαδήποτε δικαιολογητικά τοποθέτησης.

Για τις μη κοινές ειδικότητες ισχύουν όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση εδώ. Επίσης θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση με ομάδες σχολείων.

Η αίτηση είναι η ίδια με αυτή των αποσπάσεων εντός ΠΥΣΠΕ και μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ (docx, pdf)