Υποβολή δηλώσεων προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ05 – Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ07 – Γερμανικής Γλώσσας και ΠΕ19-20 – Πληροφορικής, αρμοδιότητας ΠΥΣΠΕ Σερρών

Κατεβάστε το (PDF, 69KB)

  ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

  ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

  ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ) (  docx,   pdf)

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΠΕ (  docx,   pdf)