Υποβολή δηλώσεων προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ05 – Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ07 – Γερμανικής Γλώσσας και ΠΕ19-20 – Πληροφορικής, αρμοδιότητας ΠΥΣΠΕ Σερρών

Κατεβάστε το (PDF, 69KB)

ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ) (docx, pdf)

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΠΕ (docx, pdf)