Λειτουργικά κενά ΠΕ06 – Αγγλικής Γλώσσας

Τα λειτουργικά κενά αναφέρονται στην ημερομηνία ανακοίνωσής τους. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν και οποιαδήποτε άλλα σχολεία, μιας και ενδεχομένως να προκύψουν, κατά τη διαδικασία των αποσπάσεων και άλλα λειτουργικά κενά λόγω μετακινήσεων.

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ