Ανακοίνωση Τελικού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα Υποψηφίων Διευθυντών/Διευθυντριών Σχολικών Μονάδων Γενικής Αγωγής, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Π.Ε. Σερρών

Αρ. Πράξης ΠΥΣΠΕ – Συμβούλιου Επιλογής 4η/19 – 07 – 2017
Αρ. Πρωτ. 6525/19 – 07 – 2017

  ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ (σε μορφή pdf)

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Γ, Β ΚΑΙ Α. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ, Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΓΙΝΕ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Υ.Π.Π.Ε.Θ.)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 – 07 – 2017 14:00 μ.μ. (  ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 25 – 07 – 2017 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ!
(  ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ)