Ανακοινοποίηση Τελικού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα Υποψηφίων Διευθυντών/Διευθυντριών Σχολικών Μονάδων Γενικής Αγωγής, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Π.Ε. Σερρών (διόρθωση ως προς ισοβαθμία)

Μετά και τις διευκρινήσεις που στάλθηκαν από το Υ.Π.Π.Ε.Θ. αναφορικά με τις ισοβαθμίες (δείτε τις διευκρινήσεις   εδώ), ανακοινοποιούμε τον τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Π.Ε. Σερρών

  ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 – 07 – 2017 14:00 μ.μ. (  ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 25 – 07 – 2017 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ!
(  ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ)