Διδασκαλία στη “Μελέτη Περιβάλλοντος” Δ’ Τάξης

Οι τάσεις στη διδασκαλία του μαθήματος της «Μελέτης Περιβάλλοντος» σήμερα είναι η καλλιέργεια γνώσεων και ικανοτήτων στους μαθητές/τριες για την καθημερινή ζωή και τη δια βίου μάθηση. Προτείνεται η άσκηση των παιδιών στις επιστημονικές διαδικασίες έρευνας της νέας γνώσης, στην κατεύθυνση του μελλοντικού ενεργού πολίτη, που έχει άποψη και παρεμβαίνει στην κοινωνία.

 

Σ’ αυτό το πλαίσιο, οργανώνουμε δειγματική διδασκαλία στην Δ’ τάξη σύμφωνα με τον παρακάτω προγραμματισμό:

 

ΣΧΟΛΕΙΟ

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

ΩΡΑ

 

Πειραματικό Δημ. Σχολείο (αίθουσα Δ’ τάξης, ισόγειο)

Πέμπτη 23 – 01 – 2014

 

11:45

 

Η διδασκαλία θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του τρίτου δίωρου του ημερησίου προγράμματος και θα την παρακολουθήσουν όλοι/ες δάσκαλοι/ες της Περιφέρειάς μας, που διδάσκουν τη «Μελέτη Περιβάλλοντος» στην Δ’ τάξη.

 

Παρακαλούνται οι Διευθυντές/τριες να μεριμνήσουν για την απαλλαγή των εν λόγω εκπαιδευτικών από τα διδακτικά τους καθήκοντα την 5η&6η ώρα του ημερησίου προγράμματος.

 

Ο Σχολικός Σύμβουλος

 

Χρήστος Πράμας