Ανακοίνωση Αναμορφωμένου Τελικού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα Υποψηφίων Διευθυντών/Διευθυντριών Σχολικών Μονάδων Γενικής Αγωγής, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Π.Ε. Σερρών

Μετά και την 5η Πράξη του ΠΥΣΠΕ Σερρών – Συμβούλιου Επιλογής σας ανακοινώνουμε τον Αναμορφωμένο Τελικό Ενιαίο Αξιολογικό Πίνακα Υποψηφίων Διευθυντών/Διευθυντριών Σχολικών Μονάδων Γενικής Αγωγής, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Π.Ε. Σερρών.

  ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 25 – 07 – 2017 15:00 μ.μ. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ!
(  ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ)