Συντονισμός δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης

Η Διεύθυνσή μας αναλαμβάνει την πρωτοβουλία του συντονισμού και της καλύτερης οργάνωσης των δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης που ούτως ή άλλως πραγματοποιούνται από πολλές σχολικές μονάδες. Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας που πραγματοποιείται μετά από πρόταση του κ. Μπούκικα Κωνσταντίνου, διευθυντή του Δημ. Σχολείου Χρυσού, προτείνουμε τις ακόλουθες ενέργειες στις σχολικές μονάδες ευθύνης μας (δημοτικά και νηπιαγωγεία):

1. Να καταγράψουν οι διευθύνσεις, οι σύλλογοι διδασκόντων και οι σύλλογοι γονέων περιπτώσεις μαθητών που αντιμετωπίζουν σημαντικά οικονομικά προβλήματα (ελλείψεις σε είδη διατροφής, σε ρούχα, αδυναμία πληρωμής λογαριασμών ενέργειας-νερού, αδυναμία συμμετοχής σε δράσεις των σχολείων) και που δεν τυχαίνουν υποστήριξης από φορείς αλληλεγγύης (κοινωνικά παντοπωλεία, πρόνοια, εκκλησία, διάφορες δομές υποστήριξης).

2. Να ενημερώσουν τη Διεύθυνση –διατηρώντας την ανωνυμία των στοιχείων- για τα περιστατικά αυτά ώστε να συντονιστεί η παρέμβαση κατά περίπτωση.

Η Διεύθυνση σε περίπτωση που οι μαθητές αυτοί δεν υποστηρίζονται από υπάρχουσες δομές, θα παρεμβαίνει στον φορέα που μπορεί να ενισχύσει την οικογένεια του μαθητή.

Ο Δ/ντης

 

Α/θμιας Εκπ/σης Σερρών

 

Αναστάσιος Λυμπούδης