Εναπομείναντα κενά ΠΕ70

Δ.Σ. Καστανούσσας: 4
Δ.Σ. Παλαιοκώμης: 3
Δ.Σ. Πρώτης: 1