Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Παράλληλης Στήριξης

Για όλες τις τοποθετήσεις παράλληλης στήριξης ισχύει:

Αρ. Πράξης 23η/08 – 09 – 2017
Αρ. Απόφασης Φ.16.1.ΕΣΠΑ/8089/08 – 09 – 2017

Τοποθετήσεις Δασκάλων:

Κατεβάστε το (XLSX, 12KB)

Τοποθετήσεις Νηπιαγωγών:

Κατεβάστε το (XLSX, 12KB)