Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ08 – ΠΕ16 – ΠΕ32

Για όλες τις τοποθετήσεις παράλληλης στήριξης ισχύει:

Αρ. Πράξης 23η/08 – 09 – 2017
Αρ. Απόφασης Φ.16.1.ΕΣΠΑ/8087/08 – 09 – 2017

Το αρχείο περιέχει τρία φύλλα, ένα για κάθε ειδικότητα (κατεβάστο το για καλύτερη ανάγνωση)

Κατεβάστε το (XLSX, 18KB)