Τοποθετήσεις υπεραρίθμων εκπαιδευτικών

Με την 23η/08 – 09 – 2017 πράξη του ΠΥΣΠΕ Σερρών έγιναν οι παρακάτω τοποθετήσεις υπεραρίθμων (αρ. απόφασης Φ.11.2/8092/08 – 09 – 2017):

Κατεβάστε το (XLSX, 11KB)

Επίσης με την ίδια πράξη, έγινε δεκτή η ένσταση της κ. Τρέντσιου Ευανθίας, η οποία τοποθετείται στο Δ.Σ. Κοίμησης και επομένως τροποποιείται η τοποθέτηση της κ. Λαζαρίδου από το Δ.Σ. Κοίμησης στο 2ο Δ.Σ. Ηράκλειας και η κ. Αραμπατζή τοποθετείται με τους παραπάνω υπεράριθμους.

Τέλος με την ίδια πράξη, ο κ. Φιλιππίδης Κυριάκος τοποθετείται στο Δ.Σ. Αχλαδοχωρίου.